PSD2 i otwarta bankowość

Otwarta bankowość (ang. open banking) to koncepcja, która zakłada udostępnianie przez banki danych i usług swoim klientom oraz innym podmiotom, takim jak fintechy i inne instytucje finansowe. Celem tego podejścia jest umożliwienie klientom łatwiejszego dostępu do swoich informacji finansowych i usług płatniczych, łatwiejsza wymiana danych między bankami, a także uwolnienie rynku usług finansowych i umożliwienie tworzenia nowych rozwiązań w obszarze finansów przez niezależne firmy. Dostęp do informacji odbywa się w bezpieczny sposób, za pomocą otwartych interfejsów programistycznych (Open API).

Rozwiązania otwartej bankowości są regulowane przez dyrektywę PSD2 (Payment Services Directive 2), która została wprowadzona przez Unię Europejską w 2019 roku. Jej celem jest stworzenie wspólnego rynku usług płatniczych w UE, umożliwiając konsumentom bezpieczne i wygodne dokonywanie transakcji elektronicznych oraz udostępnianie informacji o rachunkach bankowych innym podmiotom, takim jak instytucje finansowe lub aplikacje mobilne. Dyrektywa PSD2 wprowadza też wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych, a także zasady dotyczące zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku usług płatniczych.

W jakim celu Flobo korzysta z otwartej bankowości?

Flobo korzysta z otwartej bankowości w celu bezpiecznego połączenia się z rachunkiem bankowym i pozyskaniu z niego informacji o wpływających przelewach. Dzięki temu możliwa jest automatyczna obsługa fakturautomatyczna windykacja.

Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku usług skierowanych do innych firm (B2B). Wpłaty pochodzą wtedy z rachunków firmowych, a więc można jednoznacznie zidentyfikować nadawcę przelewu. Nie jest to możliwe w przypadku usług skierowanych do klientów prywatnych (B2C), ponieważ klient może dokonać opłaty za usługę np. z konta innej osoby i system nie będzie w stanie przypisać nadawcy przelewu do konta klienta. W takich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem jest system mass collect, który również jest obsługiwany przez Flobo. Jest on niezbędny do obsługi abonamentów, rezerwacji, zleceń, płatności ratalnych i innych usług skierowanych do klientów detalicznych.

PSD2 – lista banków

Wszystkie banki w Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, są zobowiązane do wdrożenia dyrektywy PSD2 w swoich działaniach. Jest to wymóg prawny wynikający z dyrektywy UE. Czas wdrożenia może być jednak różny w zależności od konkretnego banku. Aktualnie, dyrektywa PSD2 została wprowadzona przez następujące polskie banki:

mBank
ING Bank
PKO Bank Polski
Alior Bank
Santander Bank
Millennium Bank
BNP Paribas
Nest Bank S.A.
Santander Consumer Bank S.A.
Citi Handlowy
Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
Bank Pocztowy S.A.
DNB Bank Polska S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
SGB-Bank Spółka Akcyjna
Toyota Bank Polska S.A.
Volkswagen Financial Services

Banki Pekao S.A, Velo Bank i Credit Agricole wciąż nie wprowadziły PSD2 dla kont firmowych.