Mass collect

Co to jest mass collect?

Mass collect to usługa identyfikacji płatności masowych zwana w skrócie płatnościami masowymi. Polega na weryfikacji przelewów od kontrahentów przez przydzielenie każdemu z nich indywidualnego numeru rachunku do wpłat, który jednoznacznie identyfikuje nadawcę przelewu. Dzięki temu możliwe jest m.in. automatyczne monitorowanie statusu płatności, aby automatycznie księgować wpłaty, czy upominać się o zaległości. Rozwiązanie mass collect jest dostępne dla klientów wybranych polskich banków.

Banki, mimo że oferują mass collect, to jednak nie dostarczają narzędzi informatycznych do korzystania z niego. Problem ze stworzeniem narzędzia należy do klienta. Klient może zlecić stworzenie dedykowanego rozwiązania, które może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Albo… zatrudnić robota Flobo.

Flobo jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego, za niewielkie pieniądze, w modelu płatności per proces (proces to np obsługiwana faktura) już od 2 zł netto/proces.

Rozwiązania wykorzystujące usługę mass collect oferowane przez Flobo

Zobacz cennik rozwiązań Flobo