Wystaw notę księgową
dłużnikowi

Flobo - wystaw notę księgową

W sytuacji, kiedy Twój klient spóźnia się z zapłatą faktury, masz prawo wystawić mu notę księgową na 40, 70 lub 100 euro zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.  Dowiedz się więcej…

Podaj nr faktury, która nie została opłacona w terminie oraz pozostałe szczegóły tej faktury:

  • datę wystawienia,
  • termin zapłaty,
  • kwotę faktury.

Te dane są niezbędne do wygenerowania noty księgowej.

Uzupełnij pozostałe dane

Należy wypełnić wszystkie poniższe pola, aby wystawić notę księgową.

Nota księgowa

Zwróć uwagę, aby w polu numer noty pojawił się unikalny numer Twojej noty, ponieważ nie możesz mieć dwóch not o tym samym numerze.

Twoje dane

Dane dłużnika

Dlaczego warto wysłać notę księgową na 40, 70 lub 100 euro?

Zgodnie z treścią ustawy z 2013 roku, jeśli Twój kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury, masz prawo wystawić mu notę księgową na równowartość zryczałtowanej kwoty 40, 70 lub 100 euro tytułem kosztów odzyskiwania należności. I o ile masz możliwość zrobić to bez dodatkowego wezwania, to dbałość o relacje biznesowe nakazuje, abyś swojego zalegającego kontrahenta o tym zamiarze wcześniej poinformował. Nota księgowa może być skutecznym motywatorem do nie przedłużania zwłoki w zapłacie zaległości przez Twojego klienta, a dla Ciebie narzędziem do szybszego odzyskania należności.
Więcej informacji o notach księgowych w naszym artykule Nota księgowa na 40 euro – co to jest, kiedy można ją wystawić oraz dobre praktyki