Ulga na robotyzację a roboty softwarowe. Na jakie rozwiązania przysługuje odliczenie?

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (Robotic Process Automation)
Aktualności Rozwój

Jedną z regulacji zawartych w programie “Polski Ład” jest ulga na robotyzację przemysłową dla firm, które zdecydują się na wprowadzenie innowacji. Jakie są warunki jej przyznawania? Czy dotyczy wyłącznie robotów mechanicznych, a może też inteligentnego oprogramowania automatyzującego procesy w firmie?

Co to jest ulga na robotyzację i automatyzację?

Ulga na robotyzację jest pomysłem rządu na rozwiązanie problemu brakującej liczby pracowników, z którym zmaga się coraz więcej przedsiębiorstw. Szacuje się, że do 2030 roku braki kadrowe mogą wynieść nawet 2 mln osób. Roboty przemysłowe mogą skutecznie automatyzować zadania, których realizacja często wymaga pracy wielu pracowników. Takie rozwiązania zwiększają też bezpieczeństwo pracy (wypadki, zarażenia wirusami), dokładność (błędy wynikające z pracy człowieka) i terminowość realizacji zadań (nielimitowany czas pracy, brak przerw, urlopów i zwolnień). Roboty skutecznie mogą wyręczyć człowieka w wykonywaniu powtarzalnych zadań. Zyskują na tym też pracownicy, którzy mogą zostać oddelegowani do wykonywania bardziej ambitnych, często o wiele ciekawszych i lepiej płatnych zadań realizowanych w lepszych warunkach pracy. 

Pojęcie “robot przemysłowy” ustawodawca w projekcie “Polski Ład” zdefiniował jako automatycznie sterowaną, programowalną i wielozadaniową maszynę, która posiada co najmniej 3 stopnie swobody (liczba zastosowanych osi i sterowanych przegubów ramienia robota). Robot musi posiadać właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne i być przeznaczony do użytku przemysłowego. Może to być maszyna stacjonarna lub mobilna. 

Ulga na robotyzację a roboty softwarowe

Jak wynika z powyższej definicji, ulga na robotyzację nie dotyczy robotów softwarowych (czyli oprogramowania automatyzującego procesy), które podobnie jak roboty mechaniczne wykonują zadania powierzane wcześniej konkretnym pracownikom. Takie rozwiązania określa się terminem Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (RPA). Ich zadaniem jest naśladowanie ludzkich zachowań – specjalnie przygotowane oprogramowanie loguje się do systemów informatycznych, pobiera dane, przetwarza je, umieszcza je w bazach danych i przesyła do innych usług. Takie operacje mogą dotyczyć przetwarzania faktur, windykacji, procesowania zamówień, kontaktu z klientem, obiegu dokumentów, a także wielu innych zadań niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu firmy. Nowoczesny przemysł to automatyzacja nie tylko zadań manualnych, ale też procesów biurowych. Kluczem do sukcesu jest współpraca tych dwóch obszarów. 

Korzyścią z zastosowania rozwiązań RPA jest brak konieczności modyfikacji już istniejących systemów informatycznych. Tego typu narzędzia, tak samo jak człowiek, pracują na poziomie interfejsu użytkownika lub interfejsu programistycznego (API). 

Przykładem robota softwarowego jest Flobo. To algorytm wyspecjalizowany w obsłudze płatności masowych. Połączenie z bankami wykorzystujące standard otwartej bankowości PSD2 pozwala na bieżąco monitorować płatności pojawiające się na koncie i w zależności od ich statusu wysyłać przypomnienia, wystawiać noty księgowe lub zgłaszać zaległości do BIG. Obsługa systemu mass collect udostępnianego przez banki, pozwala robotowi rozpoznawać i księgować wpłaty z tytułu faktur, rezerwacji, abonamentów lub rat, które pochodzą od indywidualnych klientów bez względu na to, w jaki sposób zrealizowali przelew – z konta innej osoby, za pośrednictwem poczty, podając inny niż wymagany tytuł przelewu itp.

Wyniki raportu przygotowanego przez firmę Gartner pokazują, że aż 90% największych światowych przedsiębiorstw zamierza wprowadzić rozwiązania Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (RPA) do końca 2022 roku. W Polsce taka technologią wciąż jest nowością i ciekawostką a wynika to przede wszystkim z braku dofinansowań i ulg zachęcających przedsiębiorców do wprowadzenia innowacji w tym obszarze. Dużą szansą była w tym przypadku ulga na robotyzację, która niestety została ograniczona wyłącznie do mechanicznych robotów przemysłowych

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze przemysłowym, które chcą usprawnić proces produkcji. Udogodnienie skierowane jest również do zagranicznych inwestorów rozważających przeniesienie produkcji do Polski. Poza robotami przemysłowymi odliczeniu podlegają też: 

  • urządzenia peryferyjne niezbędne do poprawnego funkcjonowania robotów przemysłowych, w tym: sterowniki, czujniki, przekaźniki, osłony, ogrodzenia, kamery, interfejsy do komunikacji z urządzeniem; 
  • wartości niematerialne i prawne, a także usługi szkoleniowe niezbędne do poprawnego uruchomienia i korzystania z robotów przemysłowych; 
  • opłaty wynikające z umowy leasingu robotów przemysłowych. 

Do ulgi na robotyzację kwalifikują się wydatki poniesione po 1 stycznia 2022 roku. Efektem jej wykorzystania jest dodatkowe 50% odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na robotyzację.