Barter – co to jest i jak działa? Jakie są jego korzyści dla biznesu?

Barter - co to jest i jak działa? Jakie są jego korzyści dla biznesu?

Wymiana barterowa pozwala zwiększyć konkurencyjność firm bez angażowania gotówki, a także umożliwia skorzystanie z ciekawych ofert, które znajdują się poza ich zasięgiem finansowym. Wartością jest również możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z innymi specjalistami.

Jesteś specjalistą oferującym swoje usługi w określonej dziedzinie, ale często spotykasz się z odmowami potencjalnych klientów z  powodu ich niewystarczającego budżetu? A może sam potrzebujesz konkretnej usługi (np. pozycjonowanie strony internetowej w Google), ale nie masz środków na zatrudnienie specjalisty? Rozwiązaniem tych problemów może być nawiązanie współpracy barterowej w dowolnej konfiguracji, np. usługa za usługę lub produkt za usługę.

Co to jest barter?

Barter to system wymiany towarów i usług, w którym pieniądz nie występuje jako środek płatniczy. Zamiast tego, transakcje opierają się na bezpośredniej wymianie towarów i usług na inne towary i usługi o porównywalnej wartości. Barter był powszechną formą handlu przed wynalezieniem pieniądza i funkcjonuje do dziś. Dokładne dane dotyczące udziału biznesu barterowego w Polsce i na świecie są trudne do oszacowania, ponieważ tego rodzaju transakcje są często nieformalne i nie są rejestrowane w oficjalnych statystykach. 

Współczesne przykłady barteru obejmują różne sytuacje i konteksty, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Oto kilka przykładów:

 • Wymiana usług – dwa przedsiębiorstwa mogą wymieniać się usługami bez użycia pieniędzy. Na przykład, firma zajmująca się reklamą może stworzyć kampanię reklamową dla firmy budowlanej w zamian za prace remontowe w biurze.
 • Wspólnoty lokalne – w niektórych społecznościach lokalnych, ludzie mogą wymieniać się dobrami i usługami w ramach tzw. banków czasu lub systemów wymiany lokalnej (LETS). Przykładowo, ktoś może zaoferować swoje usługi w zakresie ogrodnictwa w zamian za lekcje języka hiszpańskiego.
 • Turystyka – podczas podróży, niektórzy turyści mogą korzystać z systemu barteru, oferując swoje umiejętności lub towary w zamian za zakwaterowanie, posiłki czy atrakcje turystyczne (np. praca sezonowa w hotelowym barze w zamian za zakwaterowanie).
 • Wymiana dóbr kulturalnych – kraje lub instytucje kulturalne mogą wymieniać się dziełami sztuki lub całymi wystawami, tworząc tym samym wspólne projekty kulturalne bez konieczności wydawania pieniędzy.
 • Wymiana produktów rolnych – rolnicy mogą zdecydować się na barter, oferując swoje produkty w zamian za inne, które są im potrzebne, na przykład nawozy lub maszyny rolnicze.

Czy barter jest legalny oraz czy podlega opodatkowaniu?

Wymiana barterowa jest w Polsce legalna, należy jednak w odpowiedni sposób zaksięgować tego rodzaju transakcje i uwzględnić je w KPiR. Powstaje też obowiązek podatkowy.

W przypadku transakcji barterowych, podatek dochodowy naliczany jest na podstawie wartości towaru lub usługi, którą przedsiębiorca sprzedaje. Wartość tę należy zaksięgować na podstawie wystawionej faktury lub rachunku. W kosztach przedsiębiorca ujmuje wartość wpisaną na dokumencie otrzymanym od kontrahenta, co sprawia, że transakcja jest neutralna podatkowo.

W odniesieniu do podatku VAT, barterowa wymiana towarów również podlega opodatkowaniu. Obie strony transakcji powinny wystawić faktury, na których określają właściwy dla danej usługi lub towaru podatek VAT. Podatek ten jest rozliczany według ogólnych przepisów, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów czy usług. Fakturę barterową należy uwzględnić zarówno w rejestrze VAT zakupów, jak i VAT sprzedaży.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach barter może nie być neutralny podatkowo pod względem VAT, szczególnie gdy wymieniane towary lub usługi mają różne stawki podatku VAT lub jedna ze stron jest zwolniona z VAT.

W przypadku transakcji barterowych w Polsce, zaleca się sporządzenie umowy barterowej. Chociaż nie ma bezwzględnego obowiązku jej tworzenia, to jednak umowa taka może znacząco ułatwić ewidencjonowanie transakcji oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów między stronami.

Umowa barterowa powinna być zawarta w formie pisemnej i określać takie elementy, jak:

 • strony umowy,
 • przedmiot wymiany (towary lub usługi),
 • wartość przedmiotu wymiany,
 • termin wykonania usług lub dostarczenia towarów.

Umowa barterowa służy jako dodatkowe potwierdzenie warunków transakcji i może być użyta jako dowód w przypadku kontroli podatkowej czy ewentualnych sporów sądowych.

Barter, networking i nowe kontakty biznesowe

Barter może być skutecznym narzędziem w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz współpracy z innymi przedsiębiorcami. Oto kilka korzyści wynikających z takiej współpracy:

 • Budowanie relacji – wymiana towarów i usług w ramach barteru może prowadzić do długotrwałych relacji między przedsiębiorcami. Współpraca oparta na barterze pomaga w budowaniu wzajemnego zaufania oraz zrozumienia potrzeb i wartości drugiej strony.
 • Rozszerzenie sieci kontaktów – barter może pomóc przedsiębiorcom poznać nowe firmy, dostawców i klientów z różnych branż. Rozszerzenie sieci kontaktów może zwiększyć szanse na rozwój biznesu oraz otworzyć drzwi do nowych możliwości rynkowych.
 • Oszczędności – barter pozwala na wymianę towarów i usług bez konieczności wydawania pieniędzy. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na kosztach, które byłyby związane z zakupem tych dóbr i usług na rynku.
 • Optymalizacja zasobów – współpraca oparta na barterze pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów obu stron. Przedsiębiorcy mogą wymieniać się nadwyżką towarów, usług czy czasu pracy, co może zwiększyć efektywność i wydajność obu przedsiębiorstw.
 • Promocja firmy – współpraca z innymi przedsiębiorcami może prowadzić do wzajemnej promocji. Kiedy firmy korzystają z usług czy produktów innych przedsiębiorstw, mogą polecać te usługi swoim klientom, co zwiększa rozpoznawalność marki oraz poszerza grono potencjalnych klientów.
 • Innowacje – współpraca oparta na barterze może prowadzić do wymiany pomysłów i doświadczeń, co może z kolei przyczynić się do innowacji. Przedsiębiorcy mogą uczyć się od siebie nawzajem, dzięki czemu mają możliwość wprowadzania nowych rozwiązań i usług, które mogą zwiększyć konkurencyjność na rynku.
 • Elastyczność – barter daje większą elastyczność w negocjacjach i ustalaniu wartości wymienianych towarów i usług. Przedsiębiorcy mogą dostosować warunki współpracy do swoich potrzeb i możliwości, co może przyczynić się do zacieśnienia relacji biznesowych i lepszego zrozumienia potrzeb drugiej strony.

Grupa facebookowa Biznes w barterze

Jeśli jesteś specjalistą oferującym swoje usługi w określonej dziedzinie, zapraszamy Cię do dołączenia do naszej grupy Biznes w barterze, gdzie wraz z innymi specjalistami bezgotówkowo wymieniamy się usługami. 

Grupa barterowa na Facebooku

Chcesz się przekonać, że to działa? Dołącz do grupy Biznes w barterze na Facebooku i wymieniaj się usługami razem z nami