MT942 – co to za format i czym różni się od MT940?

Format MT942
Bankowość

MT942 i MT940 to dwa formaty wyciągów bankowych, które są stosowane w międzynarodowej komunikacji finansowej. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, to pełnią różne funkcje. 

Co to jest MT942?

Format MT942, znany również jako „Interim Transaction Report”, jest używany do przekazywania komunikatów finansowych w systemie SWIFT. Ma on na celu dostarczenie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich transakcjach zachodzących na koncie bankowym w określonym czasie, zwykle w ciągu dnia. Dzięki temu, instytucje finansowe są w stanie monitorować aktywność na swoich rachunkach w sposób ciągły.

Przykładowy plik MT942 wygląda następująco:

:20:REFERENCE123
:25:PL12345678901234567890123
:28C:1/1
:34F:PLN12345,67
:13D:23AUG2023+0100
:61:2308230823C1000,00NTRFNONREF//1234567890
:86:PRZELEW REGULARNY DO ABC XYZ
:61:2308230823D500,50NCHGNONREF//1234567891
:86:OPŁATA ZA OBSŁUGĘ KONTA
:64:PLN10945,17
:62F:C230823PLN10945,17

Opis segmentów w pliku MT942:

 • 20: – Unikalny identyfikator referencyjny wyciągu.
 • :25: – Numer konta, dla którego został wygenerowany wyciąg.
 • :28C: – Numer wyciągu i liczba stron. W tym przypadku to pierwszy wyciąg i pierwsza strona.
 • :34F: – Saldo początkowe na koncie w walucie (PLN) i kwotę.
 • :13D: – Data i czas generowania wyciągu.
 • :61: – Linia informująca o transakcji. Składa się z daty transakcji, daty księgowania, typu (C – wpłata, D – wypłata), kwoty, typu transakcji (NTRF – przelew, NCHG – opłata) oraz unikalnego identyfikatora.
 • :86: – Opis transakcji.
 • :64: – Saldo dostępne na koncie w danym dniu w określonej walucie.
 • :62F: – Saldo końcowe na koncie z datą i walutą.

W powyższym przykładzie raport MT942 dotyczy konta z saldem początkowym 12345,67 PLN. Następnie zarejestrowano wpłatę w kwocie 1000,00 PLN z tytułem “PRZELEW REGULARNY DO ABC XYZ”, a potem opłatę w kwocie 500,50 PLN z tytułem “OPŁATA ZA OBSŁUGĘ KONTA”. Saldo końcowe wynosi 10945,17 PLN.

W rzeczywistości pliki MT942 mogą być bardziej złożone i zawierać więcej transakcji, ale powyższy przykład daje ogólny obraz tego, jak może wyglądać taki wyciąg i co oznaczają poszczególne segmenty.

MT940 vs MT942 – kluczowe różnice

W pliku MT942, podobnie jak w MT940, informacje o transakcjach są przedstawiane w sposób strukturalny, ale MT942 skupia się na bieżących ruchach na koncie w ciągu dnia (transakcjach intraday). Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice między tymi dwoma plikami: 

 • Zawartość:
  • MT940: pełne zestawienie transakcji z saldami i numerem wyciągu.
  • MT942: szybkie powiadomienie o bieżących ruchach na rachunku.
 • Przeznaczenie:
  • MT940: do automatycznego księgowania, podsumowanie dnia/okresu.
  • MT942: informowanie o każdorazowym ruchu na rachunku w ciągu dnia.
 • Generowanie:
  • MT940: raz dziennie z transakcjami z danego dnia/okresu.
  • MT942: po każdej transakcji. 

Do czego wykorzystywane są pliki w formacie MT942?

Pliki w formacie MT942, znane także jako wyciągi bankowe międzyokresowe, są wykorzystywane głównie przez instytucje finansowe do przesyłania informacji o tymczasowych ruchach na koncie klienta. Są to szczegółowe raporty, które dostarczają informacji o transakcjach, które miały miejsce w określonym, krótkim czasie (na przykład w ciągu dnia lub kilku dni) między regularnymi wyciągami bankowymi (na przykład miesięcznymi). 

Informacje o operacjach na rachunku dzięki plikom MT942 mogą trafiać do wewnętrznych systemów finansowo-księgowych, ERP, BI i innych w celu automatycznego przetwarzania danych. 

Dzięki MT942, przedsiębiorstwa mogą śledzić operacje bankowe w czasie rzeczywistym, umożliwiając im efektywne zarządzanie płynnością finansową. Bieżące informacje o ruchach na koncie umożliwiają firmom błyskawiczne reagowanie na nieprawidłowe lub podejrzane transakcje, co jest kluczowe dla zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem.

Automatyzacja pobierania wyciągów bankowych

Dużym ułatwieniem dla biur rachunkowych i firm jest aplikacja Wyciągi bankowe Flobo, która automatycznie pobiera z kont bankowych historię operacji i generuje wyciągi w formacie MT940. Rozwiązanie korzysta z automatycznego i bezpiecznego połączenia z kontem bankowym za pomocą rozwiązań wchodzących w skład otwartej bankowości

Wyciągi bankowe Flobo

Przydatne rozwiązanie dla biur rachunkowych.
Wszystkie wyciągi klientów dostępne w jednym miejscu i o dowolnej porze.