Otwarta bankowość i Flobo – jeszcze większe możliwości i wygoda korzystania

Otwarta bankowość i Flobo – jeszcze większe możliwości i wygoda korzystania

Otwarta bankowość (open banking) to możliwość bezpiecznej wymiany informacji finansowych o klientach między bankami i zewnętrznymi usługami. Z otwartej bankowości korzysta też robot księgowy Flobo, który pobiera informacje o wpłatach pojawiających się na koncie firmowym i automatycznie przypisuje je do wystawionych faktur. 

Open banking – jak to działa? 

Otwarta bankowość jest powiązana z pojęciem open API. API to Interfejs programowania aplikacji, czyli zbiór reguł, które szczegółowo opisują, w jaki sposób aplikacje komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. W Polsce funkcjonuje standard PolishAPI, który został stworzony pod nadzorem Związku Banków Polskich. 

Standard obejmuje możliwość udostępniania danych finansowych pochodzących z rachunków klientów – m.in. stanu konta i historii przelewów wpływających na konto. Możliwe jest również inicjowanie płatności z poziomu zewnętrznej aplikacji połączonej z kontem za pośrednictwem otwartej bankowości. 

Mając do dyspozycji takie informacje, można błyskawicznie i precyzyjnie obliczyć zdolność kredytową lub na bazie wystawionych przez firmę faktur, zidentyfikować, które z nich zostały już opłacone przez kontrahentów. Otwarta bankowość pozwala tworzyć nowoczesne, innowacyjne usługi finansowe. Już dziś takie rozwiązania cieszą się dużą popularnością (profil zaufany, systemy płatności odroczonych, robot księgowy Flobo i wiele innych). Firmy wyspecjalizowane w ich rozwijaniu określamy nazwą fintech (od słów financial technology), a usługi automatyzujące zadania związane z finansami to rozwiązania finance automation

Użytkownik zawsze jest informowany o tym, do jakich danych usługa potrzebuje dostępu. Pobranie informacji z konta może być jednorazowe lub cykliczne.  W przypadku pobrania cyklicznego, okres ważności zgody dla usługi dostępu do informacji o rachunku obecnie wynosi 90 dni. W lipcu 2023 roku zostanie wydłużony do 180 dni. 

Działanie API i otwartej bankowości najłatwiej wyobrazić sobie na przykładzie stron logowania do poszczególnych aplikacji. Wiele z nich udostępnia możliwość logowania się kontem Google lub Facebook. Po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista danych, które aplikacja pobierze z konta użytkownika – najczęściej jest to imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe. Po wyrażeniu zgody, nastąpi pobranie danych i zalogowanie do usługi. Podobnie działa otwarta bankowość. Przykładowo, do aplikacji oferującej płatności odroczone można zalogować się kontem swojego banku. Aplikacja poinformuje, do jakich danych potrzebuje dostępu, a po akceptacji nastąpi ich pobranie z konta i zalogowanie się do usługi. Na podstawie pozyskanych z konta informacji o transakcjach i zobowiązaniach, aplikacja będzie mogła automatycznie zweryfikować tożsamość użytkownika, obliczyć jego zdolność kredytową i zaoferować odpowiednie warunki korzystania (wysokość dostępnych środków). 

Otwarta bankowość a Flobo. W jaki sposób robot księgowy korzysta z tego rozwiązania? 

Flobo korzysta z otwartej bankowości za pośrednictwem rozwiązań oferowanych przez partnera – firmę Easy Check. Jest to potwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dostawca usługi dostępu do informacji o rachunku Account Information Service Provider.

Robot księgowy Flobo korzysta z otwartej bankowości w celu połączenia się z rachunkiem bankowym klienta, a następnie pobrania informacji o przelewach wpływających na konto. Monitoring transakcji jest ciągły, dlatego raz na 90 dni (a od lipca 2023 – 180 dni), system poprosi o ponowne zalogowanie się do rachunku bankowego i wyrażenie zgody na udostępnianie informacji. 

Flobo wykrywa pojawiającą się na koncie płatność, sprawdza dane nadawcy przelewu, a następnie przypisuje ją do konkretnej faktury aktualizując status płatności. Ciągły monitoring konta pozwala też na wykrycie opóźnień w płatnościach i uruchomienie procesów automatycznej windykacji. Flobo oszczędza czas. Nie trzeba już logować się do banku, ręcznie sprawdzać wpłat, odnotowywać ich w programie do fakturowania, ani wysyłać przypomnień klientom, którzy nie opłacili na czas faktury. 

Otwarta bankowość – czy to bezpieczne?

Otwarta bankowość jest jednym z kluczowych obszarów regulowanych przez dyrektywę PSD2 wydaną przez Parlament Europejski. Banki mogą udostępniać informacje o rachunkach klientów wyłącznie w ustandaryzowany sposób. Dostęp do rachunku realizowany jest przez bezpieczny interfejs API – na żadnym etapie połączenia nie do zewnętrznej usługi nie są przekazywane login i hasło. Zewnętrzna usługa (np. Flobo) przenosi do strony internetowej lub aplikacji banku, gdzie następuje logowanie do rachunku w tradycyjny sposób. Po pomyślnym zalogowaniu, bank prosi o potwierdzenie udzielenia dostępu do wskazanych informacji. Usługa otrzymuje dostęp do informacji z rachunku bankowego, ale nie zna danych logowania do niego. Co więcej, ciągły dostęp do informacji jest możliwy przez określony czas, po którym połączenie zostaje zerwane, a w celu jego odnowienia należy ponownie udzielić zgody. 

Zewnętrzne usługi w celu dostępu do informacji z rachunków korzystają z usług partnerów takich jak Easy Check – firm autoryzowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Zbigniew Hordecki - prezes Easy Check

Rozwiązanie Easy Check to ogromna oszczędność czasu i optymalizacja kosztów, które generuje ręczne pobieranie wyciągów bankowych. Usprawnienie procesu daje możliwość szybszego dostępu do danych i przestrzeń do efektywniejszego wykorzystywania tych informacji. Korzyści płynące z otwartej bankowości mogą wesprzeć wiele dziedzin tj. finanse, sprzedaż, marketing i inne. Korzystając z usługi Easy Check można otrzymywać zagregowane informacje z wielu rachunków bankowych w jednym miejscu, co pozwala wesprzeć automatyzację procesów w firmie. Współpraca z Flobo pokazuje jak efektywnie można wykorzystać dane pobierane cyklicznie z rachunków bankowych.  – podkreśla Prezes Zarządu Easy Check Zbigniew Hordecki.

Otwarta bankowość jest bezpiecznym rozwiązaniem, nad którym czuwa Unia Europejska oraz Komisja Nadzoru Finansowego