Biuro informacji gospodarczej – wszystko, co musisz wiedzieć

Biuro informacji gospodarczej - wszystko, co musisz wiedzieć

W Polsce funkcjonuje sześć biur informacji gospodarczej (BIG), które niezależnie od siebie gromadzą, przechowują i udostępniają dane o dłużnikach. Konsumenci lub firmy, których zobowiązania znajdują się w bazach BIG, mogą mieć problem z uzyskaniem kredytów i stają się nierzetelnymi partnerami w oczach potencjalnych kontrahentów. 

BIG a BIK – jakie są różnice? 

W Polsce niezależnie od siebie funkcjonuje Biuro informacji gospodarczej (BIG)Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wielu konsumentów myli je ze sobą lub traktuje jako jedną instytucję. 

Biuro informacji gospodarczej to wspólna nazwa dla wielu instytucji. Każda z nich posiada własną bazę dłużników i nie wymienia danych pomiędzy sobą. Listę zasilają informacje o długach z każdej dziedziny gospodarki. Dane do BIG przekazują przedsiębiorstwa, firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii, firmy sektora finansowego, sądy, a także konsumenci. W rejestrach BIG zebrane są przede wszystkim wpisy negatywne (dłużnicy), choć niektóre biura gromadzą też pozytywne dane na temat płatników. 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja centralna powołana przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. W rejestrach BIK zbierane są dane dotyczące wszystkim czynnych zobowiązań finansowych klientów banków, SKOK–ów i instytucji pozabankowych (m.in. pożyczki, kredyty, spłata karty kredytowej, debet na koncie i raty). W BIK gromadzone są zarówno wpisy pozytywne, jak i negatywne (około 90% wpisów jest pozytywnych).  Z tych informacji korzystają przede wszystkim banki i instytucje finansowe, aby zweryfikować sytuację klienta, m.in. podczas ubiegania się o kredyt. Na ich podstawie ustalana jest m.in. zdolność kredytowa. 

Jak zgłosić dług do BIG? 

Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które odpłatnie korzystają z usług danego biura informacji gospodarczej. Są to banki, firmy pożyczkowe, podmioty państwowe oraz przedsiębiorcy i osoby fizyczne. Przedsiębiorcy mogą zgłosić dłużnika do rejestru BIG na podstawie tytułu wykonawczego, a także określonego stosunku prawnego (np. umowa zawarta między stronami). W przypadku drugiego warunku, informacje mogą zostać przekazane do BIG wtedy, gdy łączna kwota zobowiązań dłużnika wyniesie co najmniej 200 zł (gdy jest konsumentem) i 500 zł (gdy jest przedsiębiorcą). Od terminu płatności powinno upłynąć co najmniej 30 dni, a na miesiąc przed planowanym zgłoszeniem, do dłużnika należy dostarczyć wezwanie do zapłaty (listem poleconym lub do rąk własnych) z informacją o planowanym zgłoszeniu do BIG. 

Integracja Flobo z BIG 

Flobo umożliwia automatyczna obsługę należności z tytułu faktur. Aplikacja monitoruje należności, a w przypadku pojawienia się zaległości, przypomina i windykuje w oparciu o wprowadzony scenariusz działań – począwszy od delikatnych przypomnień o nadchodzącym terminie płatności poprzez wskazywanie możliwych dalszych konsekwencji zwłoki po wystawienie noty księgowej i automatyczne przekazanie zaległości do BIG. 

Docelowo Flobo umożliwi automatyczne nadanie z poziomu aplikacji listu poleconego z wezwaniem do zapłaty, które jest obowiązkowym krokiem w przypadku chęci zgłoszenia długu do BIG. 

Co może znaleźć się w rejestrze BIG?

W przeciwieństwie do BIK, Biuro informacji gospodarczej gromadzi informacje nie tylko o zobowiązaniach powstałych w stosunku do instytucji finansowych, lecz wszystkich sektorów gospodarki. Do rejestru BIG może trafić informacja o zaległościach lub opóźnieniach w płatnościach każdej firmy i konsumenta

Do najpopularniejszych kategorii wpisów należą: 

  • faktury, 
  • rachunki za media,
  • informacje o zakupionych na raty towarach,
  • informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach,
  • alimenty, 
  • mandaty, grzywny i opłaty sądowe.

Kto ma dostęp do rejestru BIG?

Do rejestru BIG może mieć dostęp dowolny przedsiębiorca i konsument, który skorzysta z usług danego Biura informacji gospodarczej. Z rejestru korzystają również banki, sklepy prowadzące sprzedaż towarów na raty, a także firmy pożyczkowe. 

Konsument w rejestrze BIG może sprawdzić samego siebie (bezpłatnie, raz na 6 miesięcy) i dowolnego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może sprawdzić dowolnego innego przedsiębiorcę, siebie, a także konsumenta za jego pisemną zgodą. 

Przegląd polskich Biur informacji gospodarczej

W Polsce działa sześć biur informacji gospodarczej, których podstawą działalności jest ustawa z 9  kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro swoją działalność rozpoczęło w 2003 roku, a od 2007 roku należy do Grupy Kapitałowej KRUK. ERIF co kwartał publikuje szczegółowe statystyki dotyczące posiadanej bazy danych długów. Z ostatniego raportu przygotowanego na trzeci kwartał 2020 roku wynika, że biuro posiada w swojej bazie 98 972 085 zobowiązań. Biuro gromadzi negatywne i pozytywne informacje o konsumentach i przedsiębiorcach. 

Rodzaje wpisów: każde możliwe zadłużenie za wyjątkiem bankowego. Ryzyko trafienia do bazy jest duże, ponieważ każdy dług obsługiwany przez KRUK automatycznie trafia do bazy ERIF. 

BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor to jedyne biuro informacji gospodarczej, które ma dostęp do danych z baz Biura Informacji Kredytowej (BIK), dzięki czemu dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Biuro funkcjonuje od 2004 roku, a do jego powstania przyczyniły się polskie przedsiębiorstwa: PKO BP, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, KGHM Polska Miedź, Polkomtel, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Biuro Informacji Kredytowej, Związek Banków Polskich i Krajowa Izba Gospodarcza. BIG InfoMonitor na swojej stronie internetowej podaje, że w bazie posiada 88 000 000 informacji gospodarczych. 

Rodzaje wpisów: wszystkie długi poza bankowymi.

Krajowy Rejestr Długów BIG

To pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej, które działa od 4 sierpnia 2003. Krajowy Rejestr Długów jest podmiotem powiązanym z marką Kaczmarski Group, w ramach której znajdują się też inne spółki wyspecjalizowane w zarządzaniu należnościami i świadczeniu usług finansowych. KRD BIG regularnie publikuje raporty o zadłużeniu poszczególnych sektorów gospodarki, na podstawie informacji z własnych baz danych. W 2020 roku KRD rozpoczął publikację cyklicznego badania „KoronaBilans MŚP”, w którym raportowana jest sytuacja małych i średnich firm podczas pandemii koronawirusa, na podstawie danych zarejestrowanych w bazach KRD. 

Rodzaje wpisów: wszystkie długi poza bankowymi. Większość wierzycieli wpisujących dłużników do BIG, wybiera właśnie biuro KRD. 

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)

KBIG udostępnia polskim przedsiębiorcom dane o osobach fizycznych oraz podmiotach gospodarczych ujawnianych przez współpracujące biura z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jednocześnie, dzięki współpracy biur, informacje gospodarcze ujawniane w KBIG przez polskich przedsiębiorców, a dotyczące zagranicznych i rodzimych partnerów handlowych, dostępne są na rynkach zagranicznych. Biuro gromadzi negatywne i pozytywne informacje o konsumentach i przedsiębiorcach

Rodzaje wpisów: każdy rodzaj zadłużenia. W rzeczywistości biuro KBIG nie cieszy się dużą popularnością, więc prawdopodobieństwo trafienia na listę jest małe. 

Bisnode mBIG Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Bisnode mBIG to jedyne w Polsce międzynarodowe biuro informacji gospodarczej. mBIG jest częścią skandynawskiej grupy Bisnode, która swoje usługi świadczy w 19 europejskich krajach. Przedsiębiorcy korzystający z usług mBIG, mogą uzyskiwać informacje o podmiotach gospodarczych działających w Polsce i zagranicą. 

Rodzaje wpisów: wszystkie długi poza bankowymi. Biuro najkrócej obecne na rynku, ciągle słabo spopularyzowane. 

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT) 

Biuro powstało z myślą o wspieraniu rynku telekomunikacyjnego, z tego względu koncentruje się głównie na przedsiębiorstwach działających w tym obszarze: operatorach stacjonarnych, komórkowych, telewizji kablowej, centrach danych i ich klientach. Biuro jest powiązane kapitałowo z firmą Monpay i Nettelekom. 

Rodzaje wpisów: długi telekomunikacyjne. KIDT nie posiada dużych udziałów w rynku.